hagalil.com

Search haGalil

 
Veranstaltungskalender
Newsletter abonnieren
e-Postkarten
 
Bücher / Morascha
Musik
Koscher leben...
Tourismus

Aktiv gegen Nazi-Propaganda!
 
With a little help from our friends...

Hovory
o Bohu a Svĕtĕ
s
Ješajahu Leibowitzem

Antisemitismus?
Byl jste svedkem nejakeho pogromu?

Ne. K pogromu v Kisinevu doslo roku 1903, v roce, kdy jsem se narodil. To je velmi zajimave: dnes u nás o Kisinevu vi kazde dite, uci se o tom ve skole, Bialik o nem napsal Ve meste vraz-denia. pod dojmem z kisinevskeho pogromu zacala druhá alija (vlna vystehováni do Erec Jisra'el). Kdyz se dnes zeptám mladych lidi: Vite, co se stalo v Kisinevu?, mysli si vetsinou, ze to byl straslivy masakr.

Ale meli by vedet, ze tarn bylo tehdy zavrazdeno 41 zidú, znásilnena desitka zen a vydrancováno asi patnáct obchodú. A tehdy to zdesilo cely svet! V zidovskem svete mel tento pogrom za následek duchovni revoluci. Ale otrásl i nezidovskym svetem! Dnes uz jen stezi pochopime, jak vypadal svet na prelomu 19. a 20. stoleti.

Byla to skutecne humánni doba lidskych dejin. Pozornost vzbudil i proces s Beilisem (Menachem Mendel Beilis byl obvinen z rituálni vrazdy krestanskeho ditete a souzen roku 1913 v Kyjeve), ktery otrásl celym civilizovanym svetem. Nakonec byl Beilis osvobozen. Take carsky soud sestával z porotcú, a navzdory propagande a tlaku - i kdyz ne fyzickemu -probehla celá vec neúspesne a porotci Beilise osvobodili.

Jednda se v pripade dnesniho antisemitismu jednoduse o xenofobii, nebo jsou jeho koreny hlubsi?

Nemyslim si, ze antisemitismus predstavuje v dnesnim svete úcinny faktor. Antizidovske nálady jsou sice v krestanskem svete rozsireny dodnes, ale Cinane a Indove, coz jsou vice jak dve miliardy lidi, neco takoveho vúbec neznaji. Ale ani v západnim svete dnes protizidovske nálady nemaji zádny spolecensky nebo politicky vyznam.

Napriklad mezi cernym obyvatelstvem v Americe existuji zretelne náznaky akutniho antisemitismu!

Jiste, ale bráni to snad nekomu, aby se stal senátorem nebo guvernerem?

Mohl byste neco rici o antisemitismu v Rize? Pozoroval jste ho osobne, byl jste jim osobne zasazen?

Nemeli jsme skoro zádne kontakty s nezidovskym svetem, ackoli jsme nezili v uzavrenem ghettu. Oficiáini rusky antisemitis-mus se projevoval v aparátu zákonú, jehoz prostrednictvim byla omezena práva Zidú usazovat se v jinych oblastech imperia, navstevovat urcite stredni a vysoke skoly, vykonávat nekterá povoláni a cinnosti a tak dále. Ale v rámci techto omezeni byl Status Zidú chránen právem a zákonem. V otázkách civilniho práva byla práva Zida a nezida stejná. Tisice zidovskych rodin se ovsem zdrzovaly v Rize protiprávne, nebot' mesto se naiezalo mimo oblast, jez byla Zidúm vymezena. Bylo tudiz neustále nutno uplácet policii, aby tento stav veci ignorovala a trpela. Bez úplatku se nedalo zit, a proto meli antisemite do jiste miry prav-du, kdyz tvrdili, ze Zide jsou odpovedni za korupci, protoze upláceji úredniky. Navzdory omezenym moznostem univerzitni-ho studia existovali zidovsti lekari, zidovsti právnici apod. Záko-nodárstvi jako celek bylo sice antisemitske, ale nikoli natolik, ze by znemoznovalo 2idúm zit. Predstavte si, ze sionistická organi-zace byla legálni a vycházely noviny v hebrejstine a jidis, samo-zrejme v rámci vseobecnych tiskovych omezeni. Tesili jsme se skutecne relativne velke duchovni svobode, kazdopádne alespon po roce 1905. 'Tehdy byla zrusena cenzura, coz byla jedna z nej-vetsi vymozenosti revoluce roku 1905, která ve viastnim smysiu ztroskotala. V poslednich dvanácti letech carskeho rezimu v Rus-ku, tedy do roku 1917, jiz zádná cenzura neexistovala. Zide smeli rovnez svobodne budovat a udrzovat synagogy a sociáini instituce. Samozrejme vsak tento rezim nenávideli, protoze krome omezeni pricházely cas öd casu i pogromy.

hagalil.com 04-04-03


DE-Titel
US-Titel


haGalil onLine

Kontakt: hagalil@hagalil.com / 0179-1121-546
1995-2003 © by haGalil onLine®
Munich - Kirjath haJowel - All Rights Reserved
haGalil onLine - Editorial
Impressum